ZamknijMenu Your browser does not support SVG

87% b[a]p z tzw. niskiej emisji

Mutagenny i rakotwórczy węglowodór aromatyczny benzo[a]piren bardzo szkodliwy dla zdrowia pochodzi w ogromnej większości ze spalania złego paliwa w przydomowych kotłach i piecach o kiepskich parametrach.

Wysokie poziomy zanieczyszczeń w sezonie grzewczym dodatkowo stanowią widzialny dowód na to, że zanieczyszczenia pochodzą z domowych pieców.