ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Co chcemy zmienić

Polskie powietrze jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w całej Europie.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest tzw. niska emisja pochodząca ze spalania węgla i innych paliw stałych w kotłach małej mocy (poniżej 500 kW). Emisje z tego sektora odpowiadają za 52% zanieczyszczenia pyłem zawieszonym (PM10), dla porównania emisje z sektora transportu to 10%, a z energetyki 9%. Emisje z sektora komunalno-bytowego odpowiadają za 87% całkowitej emisji rakotwórczego i mutagennego benzo(a)pirenu.

Niska emisja – główne źródło problemu

Szczególnie duży udział przypada na niskosprawne domowe kotły na węgiel i inne paliwa stałe, w których spalany jest węgiel niskiej jakości, a niejednokrotnie odpady. Dodatkowo, w Polsce jest 5 mln domów jednorodzinnych z czego ponad 3,5 mln charakteryzuje się niskim standardem energetycznym.

Źródło problemu tkwi przede wszystkim w fakcie, że obszar niskiej emisji pozostaje praktycznie poza jakąkolwiek kontrolą władz samorządowych. Dlatego konieczne są znaczące zmiany regulacyjne na poziomie prawa krajowego, aby można było realizować skuteczną politykę w zakresie poprawy jakości powietrza.

Co można zrobić:

  • wprowadzić normy jakości paliw stałych sprzedawanych do sektora komunalno-bytowego.

  • ustanowić normy emisyjne dla domowych kotłów sprzedawanych na polskim rynku

  • umożliwić określanie obszarowych norm emisyjnych

  • stworzyć efektywny system dofinansowania termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Szczegóły proponowanych zmian