ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Czwarty Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej przyjęty przez Rząd

23 stycznia 2018 r. kolejny (czwarty) Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej (KPDEE) został przyjęty przez Radę Ministrów.

Dokument zawiera opis środków poprawy efektywności energetycznej w podziale na sektory końcowego wykorzystania energii oraz obliczenia dotyczące oszczędności energii finalnej uzyskanej w latach 2008-2015 i planowanych do uzyskania w 2020 r.

Załącznik nr 3 do Krajowego Planu Działań dot. efektywności energetycznej ma tytuł Wspieranie Inwestycji w Modernizację Budynków i stanowi realizację wymagań określonych w art. 4 dyrektywy o efektywności energetycznej (2012/27/UE). Według tego artykułu państwa członkowskie ustanawiają „długoterminową strategię wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych”.

Instytut Ekonomii Środowiska wraz z Partnerami z Inicjatywy Efektywna Polska brał udział w konsultacjach społecznych projektu KPDEE, który opublikowany został w czerwcu. Naszym komentarzem do tego projektu, a w szczególności do strategii renowacji budynków była koncepcja Krajowego Program Modernizacji Budynków (KPMB)  Projekt, który konsultowaliśmy w połowie 2017 r. cieszył o tyle, że został w nim zauważony problem złego stanu energetycznego polskich domów jednorodzinnych  (tym bardziej, że Ministerstwo nawiązywało w tym kontekście do wyników naszych badań z Przeglądu efektywności energetyczne w Polsce 2013).

Polska podobnie jak inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, powinna do 30 kwietnia 2017 r. przedstawić zaktualizowany Krajowy Plan Działań dot. Efektywności energetycznej. KPDEE państw członkowskich są dostępne tutaj.

Aktualny KPDEE jest ostatnim dokumentem w tej formie – kolejne sprawozdanie, ze względu na zmiany w przepisach unijnych, będzie częścią Krajowego Planu w zakresie energii i klimatu opracowanego w ramach zarządzania Unią Energetyczną.

Więcej o najnowszym i poprzednich KPDEE na stronie Ministerstwa Energii.