ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Debata z Europosłem A. Gierkiem dot. EED

17 listopada 2017 r.  Instytut Ekonomii Środowiska-Inicjatywa Efektywna Polska (IEŚ-EP) wziął udział w debacie z Adamem Gierkiem posłem-sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego. Spotkanie dotyczyło aktualizacji Dyrektywy o efektywności energetycznej (EED).

W spotkaniu poza Europosłem i ekspertami z Politechniki Śląskiej wziął również udział przedstawiciel rządu z Ministerstwa Energii, które odpowiedzialne jest za polskie oficjalne stanowisko dot. propozycji aktualizacji EED.

W trakcie spotkania poza prezentacją prac Parlamentu oraz samego stanowiska ITRE, za które odpowiedzialny jest prof. Gierek pojawiło się także pytanie dot. kwestii uwzględnienia zanieczyszczenia powietrza w Dyrektywie (temat, który wielokrotnie poruszany był przez IEŚ-EP, a także Partnerów m.in. w ramach warsztatów BPIE) oraz modernizacji budynków. Sam profesor w prezentacji podkreślał wagę tego ostatniego zagadnienia, a o kwestiach powietrznych mówił, że pojawiają się one w dyskusjach związanych z EED.

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem udzielonym przez prof. Gierka na konferencji prasowej po debacie.

O uwzględnienie tematu jakości powietrza w aktualizowanej Dyrektywie o efektywności energetycznej na poziomie unijnym zabiega Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) – jej opinię przygotowaną dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) przeczytać można tutaj.