ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Efekty zmian prawnych

Proponowane przez Efektywną Polskę główne zmiany regulacyjne czyli:

  • wprowadzenie norm jakości paliw stałych sprzedawanych do sektora komunalno-bytowego.
  • ustanowienie norm emisyjnych dla domowych kotłów sprzedawanych na polskim rynku
  • umożliwienie określania obszarowych norm emisyjnych
  • stworzenie efektywnego systemu dofinansowania termomodernizacji budynków jednorodzinnych

będą mieć pozytywny wpływ na wiele zagadnień związanych z jakością życia i szeroko rozumianą gospodarką niskoemisyjną m.in. na:

  • zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi i B(a)P
  • zwiększenie udziału OZE
  • wzrost efektywności energetycznej
  • spadek emisji CO2