ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Fotorelacja z 2 dnia konferencji JPEE’2017

W dniach 28-29 września, na terenie Politechniki Krakowskiej odbyła się Konferencja naukowa pt. „Jakość powietrza a efektywność energetyczna”. Organizatorami wydarzenia był Instytut Ekonomii Środowiska – inicjatywa Efektywna Polska oraz  Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego.

Poniżej przestawiamy foto- relację  z wydarzenia a także przypominamy, że relację z wydarzenia można przeczytać tutaj zaś video-relację obejrzeć tutaj.

Oficjalne otwarcie konferencji – wystąpienie Marka Zaborowskiego, Prezesa Instytutu Ekonomii Środowiska, koordynatora inicjatywy Efektywna Polska

Wprowadzenie do konferencji przez moderatora – prof. dr hab. inż. Tadeusza Skoczkowskiego

Sesja 1 – Badania, pomiary, symulacje – część 1

Sprawdzenie dostosowania mocy istniejących kotłów do potrzeb użytkowych budynków mieszkalnych na obszarach wiejskich – dr Tomasz Szul, Uniwersytet Rolniczy, Kraków

Ogólnopolskie badania ilościowe dotyczące struktury zużycia energii w gospodarstwach domowych – Łukasz Pytliński, CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Kraków

Pomiar rozkładu przestrzennego pyłów zawieszonych w Małopolsce – dr hab. inż. Mirosław Zimnoch, AGH Kraków

Sesja 2 – Badania, pomiary, symulacje – część 2

Potencjał zmniejszenia niskiej emisji w Polsce dzięki modernizacji budynków jednorodzinnych – dr inż. Konrad Witczak, Politechnika Łódzka

Likwidacja niskiej emisji i modernizacja ciepłownictwa w kontekście wymagań dyrektywy MCP – Janusz Mazur

Ocena popytu na pracę tworzonego poprzez działania modernizacyjne w budownictwie – Piotr Lewandowski, Instytut Badań Strukturalnych

Sesja 3 – Badania, pomiary, symulacje – część 3

Wpływ zewnętrznych zanieczyszczeń na jakość powietrza wewnątrz budynków – dr inż. Jakub Bartyzel, AGH Kraków

Znaczenie badań powietrza wewnętrznego na prawidłowe użytkowanie budynku – Maciej Surówka, SCiAE

Efektywność energetyczna a komfort użytkownika – prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska, Politechnika Warszawska

Zapraszamy również do przeczytania relacji z konferencji, obejrzenia fotorelacji z pierwszego dnia konferencji a także zapoznania się z prezentacjami prelegentów.