ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Fundusz Termomodernizacji – potrzeba zmian

Marek Zaborowski z Instytutu Ekonomii Środowiska-Inicjatywy Efektywna Polska przygotował tekst dotyczący konieczności wprowadzenia zmian w Funduszu Termomodernizacji.

W ujęciu Marka Zaborowskiego zmiany te dotyczyłyby przede wszystkim:

  • uwzględnienia planu działania Funduszu (z jasno określonymi celami, priorytetami i wskaźnikami osiągnięcia celów);
  • dostosowania do potrzeb nowej rzeczywistości prawnej;
  • wskazanie instytucji odpowiedzialnej za programowanie funkjonowania Funduszu;
  • dobrze określony cel;
  • konieczności optymalizacji ekonomicznej priorytetów Funduszu (z uwzględnieniem priorytetó politycznych);
  • wyboru kryteriów oceny działania Funduszu

Tekst calego artykułu pt. Fundusz Termomodernizacji – potrzeba zmian.

Zachęcamy do zapoznania się z danymi liczbowymi dotyczącymi Funduszu Termomodernizacji i Remontów zebranymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wynika z nich, że właściciele budynków jednorodzinnych nie korzystali chętnie z premii (wnioski z tej grupy beneficjentów stanowiły tylko 2% wszystkich wniosków w okresie od 1999-2015):

fundusz-niedofinansowania-jednorodzinnych