ZamknijMenu Your browser does not support SVG

IEŚ-EP na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii

W dniu 13 września 2017 r. Anna Sokulska z IEŚ-EP wzięła udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii. Tematem przewodnim spotkania była prezentacja dr Ludomira Dudy pt. Bezpieczeństwo energetyczne a strategia działań antysmogowych.

Po prezentacji, która dotyczyła przede wszystkim zagadnienia poprawy efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych oraz publicznych (z naciskiem na te o przeznaczeniu oświatowym) przewidziano dyskusję. W jej trakcie przedstawiciel IEŚ-EP zwróciła uwagę na fakt, że działania poprawiające efektywność energetyczną budynków jednorodzinnych będą miały największy wpływ na poprawę jakości powietrza w Polsce. Jest to spowodowane faktem, że ok. 70% tego zasobu jest ocieplona niewystarczającą warstwą izolacji oraz, że budynki te są w podobnej liczbie ogrzewane za pomocą starych, nieefektywnych i wysokoemisyjnych kotłów na paliwa stałe (węgiel, często złej jakości lub nawet odpady).

Poprawę sytuacji dałby Krajowy Program Modernizacji Budynków jednorodzinnych, którego koncepcję IEŚ-EP zaprezentował rządowi.

W trakcie dyskusji w kuluarach wspomniano także o najnowszym raporcie IEŚ-EP pt. Stan techniczny budynków jednorodzinnych w Polsce. Potrzeby remontowe.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstw: Energii, Środowiska, Rozwoju a także NFOŚiGW oraz reprezentant Partnera Wspierającego Inicjatywę EP tj. Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej.

Zachęcaliśmy także do udziału w poniedziałkowej konferencji dot. smogu w Ministerstwie Rozwoju.