ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Konsultacje programu RYŚ – opinia do projektu

NFOŚiGW ogłosił projekt pilotażu programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych” i zaprasza do jego konsultacji.

Program obejmować przede wszystkim prace ociepleniowe budynku, ale przewidziano też dofinansowanie instalacji wewnętrznych oraz źródeł ciepła.

Koszty inwestycji będą dofinansowane w formie kredytu wraz z dotacją (na koszty oceny energetycznej budynku przed i po realizacji przedsięwzięcia oraz na koszty niezbędnej dokumentacji projektowej) łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych, z czego dotacja będzie dotyczyła jedynie przedsięwzięć termomodernizacyjnych złożonych z kilku elementów oraz montażu wentylacji mechanicznej. Przewidywana wysokość dotacji: od 10% do 30%.

Bardziej szczegółowe informacje dot. projektu programu wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępne są na stronie NFOŚiGW.

Konsultacje społeczne trwają do 28 sierpnia 2015. 

Instytut Ekonomii Środowiska (inicjator Efektywnej Polski) złożył do NFOŚiGW swoje uwagi dotyczące projektu programu Ryś – zachęcamy do zapoznania się z nimi – program_RYS_uwagi IES_final_27.08.

Kolejnym krokiem w procesie konsultacyjnym jest organizacja przez NFOŚiGW Forum Energia-Efekt-Środowisko, które odbędzie się 8 września 2015 r. o godz. 11.oo w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie. Więcej informacji na stronie Funduszu.