ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Krajowy Program Modernizacji Budynków w procesie konsultacyjnym KPDzEE 2017

W czerwcu informowaliśmy Państwa o ukazaniu się projektu czwartego Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej 2017 (KPDEE).

Obecnie, w lipcu 2017 r. jako Instytut Ekonomii Środowiska-Inicjatywa Efektywna Polska (IEŚ-EP) włączyliśmy się w proces konsultacyjny oraz przesłaliśmy Ministerstwu Energii jako rekomendację koncepcję Krajowego Programu Modernizacji Budynków (KPMB) (do pobrania tutaj)

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez IEŚ-EP dokumentem oraz z listem przewodnim, w którym KPDEE 2017 jest oceniany jako dokument lepszy od dokumentu z roku 2014 ponieważ odnosi się do problemu budynków jednorodzinnych i łączy je z problemami jakości powietrza. Przy czym zwracamy także uwagę, że w tym kontekście przytaczany jest program Ryś, który został przez NFOŚiGW oficjalnie zamknięty, a w międzyczasie pojawiła się zapowiedź nowego programu modernizacji budynków jednorodzinnych.