ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Kwestie jakości powietrza w opinii Komisji ENVI dot. aktualizacji EED

W opinii Jytte Guteland z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności dot. aktualizacji unijnej Dyrektywy o efektywności energetycznej znalazły się poprawki dotyczące jakości powietrza zewnętrznego:

Dokument posiada datę 20.09.2017 i został przygotowany przez Komisję ENVI dla Komisji ITRE, w której rolę sprawozdawcy dla EED pełni prof. Adam Gierek – treść opinii do pobrania tutaj.

Cieszymy się, że nasz głos dotyczący uwzględnienia zagadnienia jakości powietrza w dyrektywach unijnych, w tym przypadku w EED został usłyszany.