ZamknijMenu Your browser does not support SVG

MIiB o środkach na Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Instytut Ekonomii Środowiska-Inicjatywa Efektywna Polska (IEŚ-EP) otrzymał odpowiedź od Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) na pismo z obawami dot. środków planowanych w 2018 r. na Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR).

MIiB potwierdza w nim informacje udzielone przez Ministra Morawieckiego 23.11 zgodnie, z którymi Rada Ministrów podjęła decyzję o dodatkowym zasileniu FTiR kwotą 180 mln PLN (poruszone m.in. w mediach). Środki te należy zsumować z tymi zaplanowanymi w budżecie państwa (ok. 20 mln PLN w obecnej wersji projektu ustawy budżetowej na 2018 r.) oraz z ewentualnymi wolnymi środkami Funduszu oraz z oszczędnościami budżetowymi z części nr 18 budżetu za 2017 r. Zgodnie z informacjami od MIiB cała ta kwota „pozwoli na realizację w 2018 r. całego popytu zgłaszanego przez inwestorów realizujących przedsięwzięcia remontowe i termomodernizacyjne na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów”.

Cieszy nas fakt, że MIiB rzeczywiście bierze pod uwagę sugestie Instytutu Ekonomii Środowiska-Inicjatywy Efektywna Polska:
„Zwiększone środki budżetowe przekazane na zasilenie FTiR pozwolą ponadto na podjęcie próby wprowadzenia takich zasad funkcjonowania Funduszu, które także będą uwzględniały postulaty przedstawione w „Stanowisko Inicjatywy Efektywna Polska w sprawie Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR) z 2 listopada 2017”.

MIiB podkreśla także, że działania resortu w zakresie termomodernizacji będą miały na celu „przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza”.