ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Newsletter listopad 2017

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi inicjatywy Efektywna Polska oraz efektywności energetycznej w Polsce.

Przypominamy, że inicjatywa Efektywna Polska zajmuje się obecnie dwoma kluczowymi obszarami: efektywnością energetyczną w budynkach jednorodzinnych oraz jakością powietrza.

W tym wydaniu newslettera prezentujemy następujące tematy:

1. Video-relacja z konferencji JPEE’2017
2. MIiB o środkach na Fundusz Termomodernizacji i Remontów
3. IEŚ-EP na II Kongresie Energetyki Obywatelskiej
4. Poparcie dla postulatu powołania Grupy Roboczej ds. świadectw charakterystyki energetycznej budynków
5. Województwo Dolnośląskie z uchwałami antysmogowymi dla Wrocławia, uzdrowisk i pozostałych obszarów
Efektywna Polska BIULETYN Listopad 2017
Efektywna Polska
Video-relacja z konferencji JPEE’2017
W dniach 28-29 września, na terenie Politechniki Krakowskiej odbyła się Konferencja naukowa pt. „Jakość powietrza a efektywność energetyczna”. Była to pierwsza konferencja zorganizowana przez Instytut Ekonomii Środowiska – inicjatywa Efektywna Polska oraz  Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego.

Zapraszamy do obejrzenia video –  relacji z drugiego dnia konferencji.

CZYTAJ >
MiIB o środkach na Fundusz Termomoderni-zacji i Remontów
W odpowiedzi na nasze pismo do MIiB wyrażające obawy co do wysokości środków na Fundusz Termomodernizacji, Ministerstwo uspokaja, że środki te będą większe niż 180 milionów złotych oraz zapewnia, że rekomen-dacje IEŚ-EP są brane pod uwagę w pracach resortu. 
więcej
Poparcie dla postulatu powołania Grupy Robo-czej ds. świadectw cha-rakterystyki energe-tycznej budynków
IEŚ-EP popiera pismo BPIE skierowane do MIiB sugerujące powołanie grupy roboczej ds. świadectw charakterystyki energetycznej budynków, która przyczyniłaby się m.in. do stworzenia skutecznych programów wsparcia dla budynków. 
więcej
IEŚ-EP na II Kongresie Energetyki Obywatelskiej
IEŚ-EP była silnie reprezentowana na II Ogólnopolskim Kongresie Energetyki Obywa-telskiej, który odbył się 1 grudnia 2017 r. w Warszawie. Cieszy także, że nasze dane dotyczące stanu energetycznego budynków jednorodzinnych są ciągle atrakcyjne dla interesariuszy.    
więcej
Województwo Dolno-śląskie z  uchwałami  antysmogowymi dla Wrocławia, uzdrowisk i pozostałych obszarów 
Zgodnie z uchwałami antysmogowymi, prze-głosowanymi pod koniec listopada, we Wroc-ławiu i dolnośląskich uzdrowiskach nie będzie można ogrzewać budynków „kopciuchami” (od 2024 r.) a także zabronione będzie używanie na cele grzewcze paliw stałych (od 2028 r.). 
więcej
Inicjatywa Efektywna Polska
Adres: ul. Felicjanek 10/6, 31-104 Kraków, Polska
Telefon: +48 12 222 50 11
mail WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ
eśli nie chcesz otrzymywać naszych wiadomości, wyślij mail o treści: Rezygnuję.
<resignlink>Jeśli nie chcesz otrzymywać naszych wiadomości, wyślij mail o treści: Rezygnuję.</resignlink