ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Niedofinansowanie modernizacji budynków jednorodzinnych

Właściciele budynków jednorodzinnych, w przeciwieństwie do właścicieli i mieszkańców budynków wielorodzinnych, do roku 2016 nie otrzymywali praktycznie żadnego wsparcia na działania związane z modernizacją lub termomodernizacją budynku. 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) teoretycznie kierował premię termomodernizacyjną dla właścicieli budynków jednorodzinnych jenak w okresie funkcjonowania Funduszu (lata 1999-2016) wnioski dla domów jednorodzinnych stanowiły tylko 2% wszystkich wniosków:

fundusz-niedofinansowania-jednorodzinnych

[źródło: BGK https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze_i_programy/FTiR/Dane_liczbowe_FTiR.pdf] 

Zaprojektowany w roku 2015 przez NFOŚiGW Program Modernizacji Budynków jednorodzinnych pod nazwą „Ryś” miał stanowić próbę uzupełniania tej luki w finansowaniu – niestety w połowie 2016 r. program został zawieszony.

Lukę, która pozostała po zawieszeniu programu o wymiarze krajowym jakim miał być Ryś próbują wypełniać WFOŚiGW opracowując regionalne programy wsparcia termomodernizacji budynków jednorodzinnych np. Jawor (Kraków).

Niezbędny jest jednak Krajowy Program Modernizacji Budynków, który w sposób efektywny odpowiadałby na problemy złego stanu energetycznego polskich budynków oraz związanej z nim złej jakości powietrza (problem niskiej emisji).

Inicjatywa Efektywna Polska wraz z Partnerami z różnych organizacji rozpoczęła prace nad koncepcją KPMB.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem – Dlaczego KPMB jest konieczny?