ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Niska emisja a zdrowie

Polskie powietrze szkodzi

Polskie powietrze zatruwają przede wszystkim pyły zawieszone oraz benzo(a)piren (czytaj również w raporcie NIK).

Pyły zawieszone to głównie cząsteczki sadzy. W zależności od średnicy wyróżniany są pyły różnych typów np. PM10 oraz mniejsze PM 2,5. Te drobne cząstki są szczególnie szkodliwe gdyż z łatwością dostają się do krwiobiegu i wraz z krwią docierają do ważnych organów naszego ciała szkodząc im.

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek należy do węglowodorów aromatycznych (WWA) powstający w efekcie spalania węgla, drewna i odpadów w niskich temperaturach. Ma on zdolność do adsorpcji na powierzchni pyłów, z którymi może się dostać do układu oddechowego. B(a)P jest również obecny w dymie papierosowym, o którego szkodliwości nie trzeba nikogo przekonywać. Nawet gdy nie palimy papierosów, oddychając zanieczyszczonym powietrzem inhalujemy się szkodliwymi substancjami.

Życie w zanieczyszczonym powietrzu może prowadzić do:

  • Chorób układu oddechowego (rak płuc, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  • Chorób układu krążenia (zawał serca, nadciśnienie tętnicze),
  • Chorób układu nerwowego (udar mózgu, problemy z pamięcią i koncentracją),

Dodatkowo bardziej trywialne, ale jednak utrudniające funkcjonowanie dolegliwości takie jak np. przewlekły katar, podrażnienie oczu, kaszel mają swoje źródło w przebywaniu w zanieczyszczonym środowisku.

Szczególnie narażone na problemy wynikające z przebywania w środowisku o dużych stężeniach m.in. B(a)P są dzieci, kobiety w ciąży (również płód) i osoby starsze.

Informacje o stanie powietrza w danym województwie można znaleźć na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.