ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Odpowiedź ME na list z pytaniem o stan prac nad KPDEE

W grudniu ubiegłego roku Inicjatywa Efektywna Polska wystosowała list do Ministerstwa Energii, w którym pytała resort o stan prac nad kolejną edycją Krajowego Planu Działań dot. efektywności energetycznej (KPDEE).

Przed końcem roku otrzymaliśmy odpowiedź od Departamentu Energetyki, że KPDEE, nad którym pracuje Departament powinien zostać przygotowany w terminie czyli do 31.01.2017 r. 

Opracowanie Krajowej Strategii Renowacji Budynków stanowiącej część KPDEE leży po stronie Ministerstwa Infarstruktury i Budownictwa, które potwierdziło Ministerstwu Energii, że dokument ten zostanie przygotowany w terminie czyli do 31.12.2016 r. Strategia ta, po przeanalizowaniu oraz ewentualnych korektach o charakterze redakcyjnym, zostanie dołączony do krajowego planu działań.

Ministerstwo Energii jednocześnie przypomina o tym, że KPDEE będzie podlegał
uzgodnieniom i konsultacjom publicznym poprzez jego umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (planowany termin to początek lutego 2017 r.).

Już teraz zachęcamy Partnerów Inicjatywy Efektywna Polska do włączenia się na początku lutego w proces konsultacji KPDEE, o których będziemy też zapewne informować i przypominać w kolejnych wpisach.