ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Poparcie dla Inicjatywy Efektywna Polska

Instytut Ekonomii Środowiska (IEŚ) zidentyfikował dwa problemy związane z zasobem budynków w Polsce, które dotychczas były zaniedbywane, a których rozwiązanie z całą pewnością przyczyni się do poprawy życia w Polsce, przy jednoczesnym znaczącym wpływie na szeroko pojęty rozwój gospodarczy. Obszarami do tej pory zaniedbanymi są termomodernizacja budynków jednorodzinnych oraz stan powietrza w Polsce.

IEŚ wokół tych problemów chciałby skupić także inne organizacje i instytucje – w tym celu powołał do życia Inicjatywę Efektywna Polska (EP). Poparcie ze strony większej liczby partnerów z różnych sektorów m.in.

 • organizacji pozarządowych,
 • instytucji eksperckich,
 • instytucji finansowych,
 • stowarzyszeń z branży producentów materiałów budowlanych

sprawia, że nasze rekomendacje i działania mają charakter głosu środowiska, dla którego temat jakości powietrza i modernizacji budynków jest tematem ważnym.

W ostatnim czasie poparcie dla Inicjatywy EP wyraziły następujące organizacje/instytucje:

 • Krajowa Agencja Poszanowania Enegii (KAPE)
 • Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE)
 • Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych (SCiAE)
 • Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE)
 • Związek Pracodawców „Polskie Szkło”

W chwili obecnej, do oficjalnego poparcia dla Inicjatywy działania na rzecz wsparcia dla termomodernizacji budynków jednorodzinnych oraz na rzecz poprawy stanu powietrza zostały zaproszone organizacje, które były jak dotąd aktywne w Efektywnej Polsce ale jesteśmy otwarci na zupełnie nowe instytucje i organizacje, dla których te dwa zaniedbane obszary są ważne.

Działaniami, które zamierzamy podjąć w najbliższym czasie są:

 • Prace i spotkania dotyczące Krajowego Planu Działań na rzecz efektywności energetycznej
 • Prace i spotkania dotyczące Strategii modernizacji budynków
 • Działania mające na celu opracowanie Krajowego Programu Modernizacji Budynków
 • Prace nad instrumentami wsparcia modernizacji budynków (w szczególności jednorodzinnych – Fundusz Modernizacji, program Ryś etc.)

Deklaracja udziału w Inicjatywie Efektywna Polska zainicjowanej przez Instytut Ekonomii Środowiska.