ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Poparcie dla postulatu utworzenia Grupy Roboczej ds. świadectw charakterystyki energetycznej budynków

IEŚ-EP popiera postulat BPIE dot. powołania przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) Grupy Roboczej ds. świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Jest to postulat wypracowany przez BPIE wspólnie z uczestnikami warsztatów BPIE „Ocena i przyszłość systemu świadectw charakterystyki energetycznej w Polsce” (14.09.2017).

W piśmie określono cele Grupy, które w skrócie dotyczą wypracowania rekomendacji w zakresie:

  • formy świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
  • metodologii sporządzania charakterystyki energetycznej budynków,
  • sposobu wdrożenia systemu świadectw jako elementu wspierającego Krajowy Program Modernizacji Budynków.

Grupa może się przyczynić do:

  • uruchomienia efektywnych systemów wsparcia;
  • zwiększenia wartości dobrze zmodernizowanych budynków (lub nowych energooszczędnych);
  • podnoszenia świadomości i zainteresowania nabywców i użytkowników mieszkań.

Całe pismo dostępne jest pod linkiem – list MIB grupa robocza.