ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Postulaty EP do stanowiska rządu dot. Dyrektywy o efektywności energetycznej (EED)

13 grudnia 2016 Instytut Ekonomii Środowiska w ramach Inicjatywy Efektywna Polska przekazał  sugestie uwzględnienia następujących zagadnień w pracach nad przygotowywanym stanowisku rządu polskiego dotyczącym projektu aktualizacji Dyrektywy o efektywności energetycznej (EED):

proponujemy wprowadzenie niewielkich uzupełnień do proponowanej nowelizacji, które uwzględnią specyfikę Europy Środkowo Wschodniej, ale co bardziej istotne pozwolą na realizacji ważnych dla Polski projektów w zakresie ochrony powietrza, w oparciu o polityki i środki związane z efektywnością energetyczną.

Par. 12 (obecny zapis)

Poprawa efektywności energetycznej budynków powinna zapewnić korzyści szczególnie odbiorcom dotkniętym ubóstwem energetycznym. Państwa członkowskie mogą nałożyć na strony zobowiązane wymóg włączenia celów społecznych do środków służących oszczędności energii, w odniesieniu do ubóstwa energetycznego, a możliwość ta powinna obecnie zostać rozszerzona na środki alternatywne i przekształcona w obowiązek, przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim pełnej elastyczności co do wielkości, zakresu i treści tych środków. Zgodnie z art. 9 Traktatu polityki Unii w zakresie efektywności energetycznej powinny sprzyjać włączeniu społecznemu, a więc również zapewniać dostępność środków w zakresie efektywności energetycznej dla odbiorców dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Par. 12 (proponowany zapis)

Poprawa efektywności energetycznej budynków powinna zapewnić korzyści szczególnie odbiorcom dotkniętym ubóstwem energetycznym i zagrożeniami wynikającymi z zanieczyszczenia powietrza. Państwa członkowskie mogą nałożyć na strony zobowiązane wymóg włączenia celów społecznych do środków służących oszczędności energii, w odniesieniu do ubóstwa energetycznego, a możliwość ta powinna obecnie zostać rozszerzona na środki alternatywne i przekształcona w obowiązek, przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim pełnej elastyczności co do wielkości, zakresu i treści tych środków. Zgodnie z art. 9 Traktatu polityki Unii w zakresie efektywności energetycznej powinny sprzyjać włączeniu społecznemu, a więc również zapewniać dostępność środków w zakresie efektywności energetycznej dla odbiorców dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Problem zanieczyszczenia powietrza dotyczy całej Europy Środkowo Wschodniej.

Art. 7a, par. 5 a (obecny zapis)

W ramach systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej państwa członkowskie:

a)         włączają do nakładanych przez siebie obowiązków oszczędności wymogi uwzględniające aspekt społeczny, w tym poprzez zobowiązanie do priorytetowego wdrożenia części środków w zakresie efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym i w mieszkaniach socjalnych;

Art. 7a, par. 5 a (proponowany zapis)

W ramach systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej państwa członkowskie:

a)         włączają do nakładanych przez siebie obowiązków oszczędności wymogi uwzględniające aspekt społeczny, w tym poprzez zobowiązanie do priorytetowego wdrożenia części środków w zakresie efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym i w mieszkaniach socjalnych oraz na obszarach zagrożonych ze względu na zanieczyszczenie powietrza (lub niską jakość powietrza).

 

Postulat w wersji pdf do przeczytania tutaj.

 

Komisja Europejska 30 listopada opublikowała projekty aktualizacji kilku rozwiązań związanych z tematem energii i efektywności energetycznej m.in. Dyrektywy o efektywności energetycznej (EED) i tzw. Dyrektywy Budynkowej (EPBD).

Więcej informacji o propozycjach Komisji Europejskiej dostępnych na stronie.