ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Postulaty dot. złej jakości powietrza (po warsztatach BPIE 2o.o3.2017)

W czasie spotkania warsztatowego zorganizowanego przez BPIE w dniu 2o.o3.2o17 r. zaprezentowaliśmy Krajowy Program Modernizacji Budynków ze szczególnym uwzględnieniem celów i proponowanych filarów programu. Punktem wyjścia w dyskusji była wypowiedź p. Jadwigi Emilewicz z Ministerstwa Rozwoju zapowiadająca przygotowanie programu wsparcia modernizacji budynków jednorodzinnych.

Wypowiedź ta naszym zdaniem właściwie określa cel i kontekst programu dla modernizacji budynków jednorodzinnych czyli wsparcie działań rządu na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

W trakcie spotkania odbyły się również warsztaty w czasie, których dyskutowano postulaty do aktualizacji Dyrektyw EED i EPBD w tzw. pakiecie zimowym uwzględniające polski kontekst, w tym przede wszystkim poprawę jakości powietrza.

Zdefiniowane postulaty:

  1. Problemy jakości powietrza należy traktować na równi z ubóstwem energetycznym (postulat EP z grudnia 2016 r.)
  2. W strategiach długoterminowych (Strategia Renowacji Budynków i Krajowy Plan Działań ds. efektywności energetycznej) należy uwzględniać cele związane z jakością powietrza
  3. Należy ujednolicić polskie poziomy alarmowe z krajami europejskimi np. Włochami (płuca Polaków nie różnią się od płuc innych Europejczyków)

Zachęcamy wszystkich Partnerów Inicjatywy Efektywna Polska do indywidualnego wspierania powyższych postulatów – dotyczą one tylko zagadnień złej jakości powietrza, a szerszy zestaw wniosków, które zostały wypracowane na warsztatach zostanie wkrótce opublikowany przez BPIE.

Notatka prasowa z postulatami dot. powietrza do pobrania tutaj.