ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Postulaty po warsztatach BPIE z 2o.o3

Po warsztatach pt. „Czy pakiet KE “Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” pomoże w walce ze smogiem w Polsce?” BPIE Polska wypracowało stanowisko Polskich interesariuszy wobec propozycji zmian w Dyrektywach EPBD i EED zawartych w pakiecie KE „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

Główne punkty stanowiska Polskich interesariuszy (rozwinięte w załączniku):

  1. Konieczność uwzględnienia w Dyrektywach EPBD i EED aspektów związanych z jakością powietrza zewnętrznego
  2. Zwiększenie roli Krajowych Strategii Modernizacji Budynków
  3. Poprawa skuteczności systemu Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynków (EPC), jako narzędzia służącego poprawie efektywności energetycznej budynków
  4. Doprecyzowanie definicji standardu budynku niemal zeroenergetycznego (NZEB)
  5. Konieczność doprecyzowania Wskaźnika Inteligentnego Działania i zapewnienia optymalizacji systemów technicznych budynku
  6. Wskazanie związku pomiędzy elektromobilnością a efektywnością energetyczną budynków
  7. Zwiększanie skuteczności monitorowania systemów technicznych budynku

Pełna treść stanowiska dostępna jest tutaj.

Stanowisko, w znacznej części, w zakresie tematu jakości powietrza pokrywa się z postulatami wypracowanymi przez Instytut Ekonomii Środowiska-Inicjatywę Efektywna Polska.