ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Pułkownik NEEAP – Krajowy Plan Działań dot. Efektywności Energetycznej i jego 3 grzechy główne

W dniu 23 stycznia 2018 r. został przez rząd RP przyjęty Krajowy Plan Działań na rzecz efektywności energetycznej (KPDEE). Dokument ma ok. 200 stron. Zawiera wiele ciekawych, podstawowych, usystematyzowanych informacji o efektywności energetycznej w Polsce – w tym, wreszcie w sposób bardziej jednoznaczny odniesiono się do problemu budynków jednorodzinnych. Należy podkreślić, że efektywność energetyczna w Polsce ma swoje, całkiem spore sukcesy – np. nieprzerwane, już ponad dwudziestoletnie funkcjonowanie Funduszu Termomodernizacji. Sukcesem jest również zdecydowane wprowadzanie standardów technicznych dla nowopowstających budynków (to działa!). I to są dobre wieści, o których zawsze warto mówić. Sukcesu nie da się jednak osiągnąć, nie analizując porażek, błędów czyli generalnie mówiąc, tego, co nie działa. Dlatego poniżej piszemy o kilku grzechach przygotowanego dokumentu:

Cele i zadania nie mają jasnego powiązania logicznego, nie są rozpisane na głosy, brakuje planu finansowego. Innymi słowy trudno nazwać dokument planem i to jest chyba jego największa wada wynikająca prawdopodobnie ze sposobu jego przygotowania. Otóż dokument powstał poprzez przeklejenie odpowiednich fragmentów z lat poprzednich i uzupełnienie bardziej lub mniej aktualnymi wklejkami przesłanymi przez odpowiednie resorty. Ze sposobu przygotowania dokumentu i z jego treści wynika brak rzeczywistej woli realizacji ambitniejszych zadań, skoordynowanego zaangażowania poszczególnych resortów i ważniejszych instytucji. To jest dokument formalny mający na celu zaspokojenie wymagań Komisji Europejskiej. I niewiele więcej z niego wynika. To tak, jakby rodzina planowała wakacyjną podróż przeklejając bardzo kiepską ofertę sprzed 6 lat (pierwszy NEEAP powstał 6 lat temu).

Informacje na temat funkcji i działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) są przestarzałe i można odnieść błędne wrażenie, że NFOŚiGW w jakiś szczególny sposób angażuje się w realizację celów efektywności energetycznej. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej – NFOŚiGW pod nowym zarządem zlikwidował kluczowe i niezwykle ważne programy, takie jak Ryś (termomodernizacja domów jednorodzinnych) i NF 15/NF40 (budowa nowych domów energooszczędnych) i nie utworzył nic w tym sektorze niczego w zamian. Mało tego, angażuje się w projekty, gdzie „kupienie” efektu energetycznego jest niezwykle drogie  – podczas, gdy w efektywności energetycznej podstawową zasadą jest „planowanie działań metodą najniższych kosztów” (o czym plan nie wspomina).

W NEEAPie pisze się o tym, że fundusz termomodernizacji jest narzędziem wspierania modernizacji budynków jednorodzinnych, podczas gdy wszyscy już doskonale wiedzą, że tak nie jest. Rząd powinien wreszcie utworzyć porządny program skoncentrowany na modernizacji budynków jednorodzinnych, szczególnie na terenach wiejskich.