ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Reakcja Kancelarii Premiera RP na pismo IEŚ-EP w sprawie smogu

W zeszłym tygodniu informowaliśmy Państwa o piśmie IEŚ-EP skierowanym do Pani Premier Beaty Szydło oraz Pana Wicepremiera Mateusza Morawieckiego. List zawierał propozycję przygotowania i wdrożenia Krajowego Programu Modernizacji Budynków, który naszym zdaniem powinien być kluczową częścią strategii przeciwdziałania smogowi w Polsce (drugim elementem jest wprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych).

Dzisiaj chcielibyśmy poinformować, że otrzymaliśmy pismo od Kancelarii Rady Ministrów, że wspomniany wyżej list IEŚ-EP został przekazany do Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastrukytury i Budownictwa, a także do Ministra Środowiska, Ministra Energii i Ministra Rozwoju.

W piśmie Kancelarii pojawia się także prośba do Mnistrów o udzielenie odpowiedzi Zainteresowanym, na którą czekamy.

Krajowy Program Modernizacji Budynków jest konieczny o czym przekonujemy tutaj oraz w wywiadach dla mediów i materiałach prasowych.