ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Relacja z konferencji Instytutu Ekonomii Środowiska i MCBE

W dniach 28-29 września, na terenie Politechniki Krakowskiej odbyła się Konferencja naukowa pt. „Jakość powietrza a efektywność energetyczna”. Organizatorami wydarzenia był Instytut Ekonomii Środowiska – inicjatywa Efektywna Polska oraz  Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego.

Celem konferencji była prezentacja prac mogących przyczynić się do przygotowania ogólnopolskiego programu modernizacji budynków, oraz integracja interesariuszy wokół problemów związanych z polityką efektywności energetycznej, a w szczególności problemami związanymi z ochroną powietrza i programem efektywności energetycznej dla budynków jednorodzinnych, takimi jak: ubóstwo energetyczne, wpływ programu na rynek pracy, wpływ programu na rynek biomasy.

W pierwszym dniu zaprezentowane zostały dobre praktyki polskich liderów w zakresie efektywności energetycznej, przede wszystkim z sektora samorządowego. Podczas drugiego dnia Konferencji, który miał charakter naukowy, prelegenci przedstawili wyniki prac badawczych.

Po raz pierwszy nad problemami efektywności energetycznej dyskutowali naukowcy różnych specjalności – nauki społeczne, ekonomiści, specjaliści od zanieczyszczeń powietrza, spalania, architekci i audytorzy energetycznie wraz z politykami i zarządcami wiodących spółek miejskich (Tarnowski MPEC) i liderzy klastrów energii.

Konferencja stała się zatem miejscem ważnej, wieloaspektowej dyskusji w zakresie efektywności energetycznej i jakości powietrza, która wspiera powstanie krajowego programu modernizacji budynków.

Konferencja zorganizowana została pod patronatem kluczowych ministerstw i instytucji:

  • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
  • Ministerstwo Rozwoju,
  • Ministerstwo Środowiska – poprzez patronat Sekretarza Stanu w Ministerstwie oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Klimatycznej, oraz
  • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
  • Urząd Miasta Krakowa,
  • Urząd Miasta Tarnowa.

W trakcie konferencji do Inicjatywy Efektywna Polska oficjalnie zgłosiły akces dwie ważne instytucje: Instytut Badań Strukturalnych oraz Habitat for Humanity.

Zapraszamy do obejrzenia foto i video relacji z Konferencji a także prezentacji wygłoszonych przez prelegentów.

Fotorelacja dzień 1.

Fotorelacja dzień 2.

Video relacja 

Prezentacje prelegentów.