ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Smog a Dyrektywy UE – działania

O uwzględnienie tematu smogu w Dyrektywach UE zabiegamy już od jakiegoś czasu (nasze postulaty dot. EED z końca 2016 r.). Robimy to wspólnie m.in. z BPIE – w tym roku problem smogu i przepisów unijnych poruszaliśmy podczas warsztatów (więcej informacji tutaj i tutaj).

W czerwcu Partnerzy m.in. BPIE spotykali się z europarlamentarzystami by przybliżyć im temat smogu.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym przygotowanym przez ekspertów, którzy uczestniczyli w spotkaniach:

Problem polskiego smogu w Parlamencie Europejskim

W dniach 13 i 14 czerwca w Strasburgu w Parlamencie Europejskim przebywali polscy eksperci: Szymon Firląg – Buildings Performance Institute Europe, Urszula Szałkowska – ClientEarth Prawnicy dla Ziemi i Antoni Bielewicz – Europejska Fundacja Klimatyczna, którzy odbyli spotkania z europarlamentarzystami dotyczące uwzględnienia problemu smogu w zapisach Dyrektywy EPBD. Dzięki odbytym spotkaniom problem złej jakości powietrza zewnętrznego został dostrzeżony w PE. Istnieje realna szansa na to, że podjęte działania zakończą się sukcesem. Wymaga to jednak jeszcze wielu starań. Jeżeli zaproponowane poprawki zostaną przyjęte przez PE, konieczne będzie pozyskanie dla tej inicjatywy także polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej, a zwłaszcza polskich eurodeputowanych.

Polscy eksperci przedstawili informacje o jakości powietrza m.in. Bendtowi Bendtsenowi – duńskiemu posłowi Europejskiej Partii Ludowej, który jako sprawozdawca odgrywa kluczową rolę w pracach nad EPBD. Przyznał on, że nie był świadomy skali problemu jakości powietrza zewnętrznego w Polsce oraz krajach Europy Środkowej. Przedstawione dane dotyczące energochłonności polskich budynków zrobiły na nim duże wrażenie. Popiera on stanowisko, że poprawa efektywności energetycznej budynków jest kluczem do rozwiązania problemu. Wskazywał przy tym, że przyjęcie poprawek wymaga stworzenia szerokiej koalicji, zwłaszcza wśród polskich europosłów. Florent Marcellesi – hiszpański poseł Europejskiej Partii Zielonych biorący udział w pracach nad EPBD jako kontrsprawozdawca – oficjalnie przyjął zapisy uwzględniające problem smogu. Proponowane przez niego rozwiązania są bardzo korzystne z polskiego punktu widzenia – to m.in. obowiązkowe zwiększenie skali modernizacji budynków. Przyznał on, że dostrzega problem nadmiernego wykorzystania węgla w polskich gospodarstwach domowych i potrzebę transformacji w tym obszarze. Kumpula Natri – fińska poseł Partii Europejskich Socjalistów biorąca udział w pracach nad EPBD jako kontrsprawozdawca – także nie była świadoma, że oprócz problemu złej jakości powietrza wewnętrznego występuje również problem jakości powietrza zewnętrznego. Jej uwagę zwróciły m.in. zaprezentowane dane nt. skali zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach tej zimy i konsekwencji zdrowotnych. Informacje nt. jakości powietrza zewnętrznego w Polsce zostały przekazane także kontrsprawozdawcy w pracach nad EPBD, którym jest Morten Helveg Petersen – duński poseł Partii Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy.