ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Spóźnienie z polską krajową strategią renowacji uzasadnione?

Spóźnienie rządu RP w sprawie strategii modernizacji budynków uzasadnione?

Komentarz wiceprezesa Instytutu Ekonomii Środowiska (IEŚ) i Koordynatora Inicjatywy Efektywna Polska (EP) – Marka Zaborowskiego oraz Anny Sokulskiej (IEŚ-EP) w sprawie opóźnienia zaprezentowania Unii Europejskiej Krajowego Planu Działań dot. Efektywności energetycznej (wraz z Krajową Strategią Renowacji Budynków). 

Polska, podobnie jak inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, powinna do 30 kwietnia 2017 r. przedstawić zaktualizowany (trzeci z kolei) Krajowy Plan Działań dot. Efektywności energetycznej (KPDEE), którego częścią jest Krajowa Strategia Renowacji Budynków[1].

W odpowiedzi na zapytanie, wysłane przez IEŚ-EP pod koniec 2016 r. do Ministerstwa Energii, odpowiedzialnego przygotowanie KPDEE, poinformowano nas, że dokument ten powinien zostać opracowany i poddany konsultacjom społecznym na początku lutego b.r.[2]

W międzyczasie, Premier Beata Szydło zwróciła uwagę na problem smogu w Polsce, czego efektem było rozpoczęcie przez Rząd prac nad krajowym programem modernizacji budynków. Fakt podjęcia działań nad opracowaniem systemu finansowego wsparcia modernizacji budynków potwierdziły m.in. wypowiedzi Podsekretarz Stanu Jadwigi Emilewicz (Ministerstwo Rozwoju) z lutego b.r.[3] oraz najbardziej aktualne zapewnienie Sekretarza Stanu Kazimierza Smolińskiego (Ministerstwo Infrastruktury i Budynków), że celem jest, żeby termomodernizacja była bardziej dostępna dla domów jednorodzinnych[4].

Program wsparcia, który ma być opracowany do połowy roku pewnie będzie uwzględniony w rządowej  Strategii Modernizacji, za którą jest odpowiedzialne MIiB. Jeżeli tak się stanie, to opóźnienie w prezentacji KPDEE wraz ze Strategią Renowacji zarówno w Polsce (konsultacje społeczne) jak i w UE jest uzasadnione.

[1]            http://www.me.gov.pl/Energetyka/Efektywnosc+energetyczna/KPDEE

[2]          http://efektywnapolska.pl/odpowiedz-me-na-list-z-pytaniem-o-stan-prac-nad-kpdeeener/

[3] http://efektywnapolska.pl/przelom-w-modernizacji-budynkow-jedno-rodzinnych-rzad-deklaruje-program-modernizacji-budynkow/

[4] http://efektywnapolska.pl/o-programie-termomodernizacji-budynkow-jednorodzinnych-podczas-debaty-w-nik/