ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Stanowisko IEŚ-EP dot. planów budżetu na 2018 r. i FTiR

W dniu 6 listopada 2017 r. Instytut Ekonomii Środowiska-Inicjatywa Efektywna Polska wystosował do odpowiednich Ministerstw oraz Banku Gospodarstwa Krajowego zapytanie dot. środków na Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR) przewidzianych w budżecie państwa na rok 2018:

Organizacje skupione w Inicjatywie Efektywna Polska zgodnie wyrażają zaniepokojenie prawdopodobnym brakiem przewidzianych  środków na funkcjonowanie Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w jaki sposób i z jakich środków Rząd RP zamierza w 2018 roku realizować przewidziane w Narodowym Programie Mieszkalnictwa wydatki w wysokości 240 mln złotych na Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Wszak kwota ta prawdopodobnie nie jest uwzględniona w budżecie na kolejny rok.

W przygotowanej propozycji Budżetu Państwa na rok 2018 nie uwzględniono środków na zasilenie funduszu termomodernizacji (20 mln złotych wystarczy wyłącznie na wypłacenie premii kompensacyjnych, zwykle budżet funduszu zasilany był dziesięciokrotnie większą kwotą ok. 180–200 mln złotych). Brak środków w praktyce może oznaczać wygaszenie dobrze funkcjonującego, sprawdzonego programu wsparcia dla budownictwa wielorodzinnego.

W Narodowym Programie Mieszkaniowym, przyjętym przez Rząd dnia 27.09.2016 na str. 79 określono ścieżkę wzrostu zasilania FTiR do kwoty 250 mln złotych do roku 2021, a na rok 2018 przewidziano zasilenie funduszu kwotą 240 mln zł (szczegóły mają zostać opracowane na podstawie analizy funkcjonalnej). Z przedstawionej propozycji budżetu jasno wynika, że rząd właśnie rezygnuje ze swoich planów.

Jednocześnie zwracamy się z  prośbą o podjęcie następujących działań:

  1. Zrealizowanie założeń Narodowego Programu Mieszkaniowego i przeznaczenie na funkcjonowanie FTiR kwoty 240 mln złotych;
  2. Przygotowanie dobrej analizy funkcjonalnej wspierania modernizacji budynków, w której uwzględnione będą następujące problemy:
  • Zmniejszone zainteresowanie Funduszem w mniejszych ośrodkach, wynikające z braku pieniędzy i niedostatecznej płynności finansowej w obszarach uboższych – co prowadzi do utrzymywania „strefy ubóstwa energetycznego” (być może dobrym rozwiązaniem dla takich podmiotów  będzie dodatkowe narzędzie gwarancyjne);
  • Uwzględnienie specyficznych potrzeb związanych z przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza (smog);
  • Zniesienie ograniczenia wysokości premii do 2-letnich oszczędności kosztów ciepła;
  • Rozważenie zniesienia powiązania udzielania premii z koniecznością wzięcia kredytu (czyli rozważenie innego kanału dystrybucji – takiego jak fundusze ochrony środowiska);
  • Dodatkowe premiowanie projektów sprzyjających głębokiej modernizacji, tj. uwzględnienie oszczędności energii elektrycznej zużywanej w częściach wspólnych (oświetlenia, napędy) oraz instalację PV;

3. Przygotowanie wieloletniego harmonogramu finansowego, który będzie zapewniał stabilną sytuację rynkową

4. Przygotowanie wielokrotnie obiecywanego Programu Modernizacji Budynków koncentrującego się na budynkach jednorodzinnych i problemach zanieczyszczenia powietrza;

5. Prowadzenie szerokich działań propagujących system, które dobrze sprawdziły się w programie „Dom Przyjazny”. To działanie należy uznać za kluczowe – większość zwykłych członków spółdzielni mieszkaniowych nie zdaje sobie sprawy z możliwości skorzystania ze wsparcia funduszu termomodernizacji – a to właśnie członkowie w ostateczności decydują o inwestycjach.

Treść całego pisma wraz z częścią opisową dostępne jest tutaj – Stanowisko FTiR final.