ECOCLIMA Tomasz Trela ecoclima.waw.pl

Sporządzanie operatu wodnoprawnego


https://www.ecoclima.com.pl/oferta/operat-wodnoprawny/

Firma Ecoclima oferuje pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności o uzyskanie operatu wodnoprawnego. Operat to dokument opisowo-graficzny, który jest potrzebny do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Oferujemy sporządzenie zestawienia na podstawie badań, wykonujemy pomiary i opracowania hydrologiczne. Dokument jest zgodny z aktualnymi przepisami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej. Na jego podstawie nasi Klienci mogą uzyskać pozwolenie na wyprowadzenie ścieków (do wód, ziemi, kanalizacji) oraz pozwolenie na pobór wody. Zapewniamy także pomoc w procedurze o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz złożenie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Wykonujemy audyt środowiskowy oraz oferujemy kompleksowe doradztwo z zakresu ochrony środowiska.

ECOCLIMA Tomasz Trela
Mazowiecka 57
05-205 Dobczyn
mazowieckie
Tel.: +48514204122
REGON: 145963690

www.zamknijmordetour.pl Content copyright 2016