ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Warsztaty na temat modernizacji budynków – relacja

8 czerwca w Warszawie odbyły się kolejne warsztaty BPIE dotyczące renowacji budynków. W warsztatach uczestniczyli czołowi eksperci, przedstawiciele BPIE, IEŚ i wielu innych instytucji i organizacji (w tym Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa) celem zaprezentowania i przedyskutowania sposobów wsparcia procesu termomodernizacji w Polsce. Podczas warsztatów wystąpił Marek Zaborowski wygłaszając prezentację dotyczącą działań podejmowanych przez Inicjatywę Efektywna Polska zmierzających do powstania Krajowego Programu Remontów budynków jednorodzinnych.

Prezentacja Marka Zaborowskiego spotkała się z bardzo dobrym odbiorem. Swoje poparcie dla idei powstawania Krajowego Programu Remontów wyrazili Andrzej Kassemberg oraz inni interesariusze (Green Network, Climate Coalition). Warsztaty stały się okazją do zacieśnienia współpracy pomiędzy BPIE i Instytutem Ekonomii Środowiska. Są także  dobrym punktem wyjścia do przygotowania zarysu Krajowego Programu Remontów.

Warsztaty są silnie związane z raportem BPIE, do którego powstania przyczynił się także  Instytut Ekonomii Środowiska.

Więcej informacji na temat warsztatów można znaleźć na stronie BPIE.