ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Warsztaty na temat programów wsparcia efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych

16 i 17 maja, w Pradze odbędą się warsztaty poświęcone programom wsparcia efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych. Warsztaty te mają szczególne znaczenie dla decydentów, wykonawców polityki i innych zainteresowanych stron zajmujących się projektowaniem programów modernizacji  budynków mieszkalnych na poziomie politycznym, regulacyjnym i technicznym. Będzie na nich obecny Marek Zaborowski reprezentujący Inicjatywę Efektywna Polska, która przygotowuje koncepcje Krajowego Programu Modernizacji Budynków. Ma ona służyć do dyskusji, współpracy z rządem w ramach przygotowywanego programu wsparcia termomodernizacji polskich domów.

Podczas warsztatów Polskę reprezentować będzie również Piotr Łyczko z Urzędu Marszałkowskiego Małopolski, który opowie o programie realizowanym w tym regionie.

Program spotkania przewiduje dyskusję na temat zagadnień takich jak:

  • Wydajność energetyczna i standardy techniczne
  • Wydatki kwalifikowane i ustalanie poziomów wsparcia
  • Wsparcie techniczne dla beneficjentów
  • Procedury składania wniosków
  • Wymagania w zakresie wymiany źródeł ciepła
  • Lista kwalifikowanych produktów i urządzeń
  • Zapewnienie jakości i weryfikacja oszczędności energii
  • Ocena kosztów programów

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie wydarzenia.