ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Współpraca EP z REC w temacie zanieczyszczenia powietrza i modernizacji budynków

Dane Inicjatywy Efektywna Polska posłużyły Kampanii Renovate Europe (REC) do stworzenia infografiki pt. Dlaczego modernizacja energetyczna zmniejszy zanieczyszczenie powietrza dla obywateli UE?

W materiale REC Polska potraktowana jest jako studium przypadku, gdyż większość pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu w powietrzu pochodzi z sektora budynków. W efekcie Polska jest czerwoną plamą na mapie Europy.

Powodem takiego stanu rzeczy jest zły stan energetyczny ok. 70% budynków jednorodzinnych oraz fakt ogrzewania ich przestarzałymi, niskosprawnymi i wysokoemisyjnymi kotłami na paliwa stałe.

Inicjatywa Efektywna Polska została Krajowym Partnerem Wspierającym Kampanię Renovate Europe w styczniu 2016 r. i od tego czasu stara się zwrócić uwagę interesariuszy europejskich na połączenie tematu modernizacji budynków jednorodzinnych i jakości powietrza. Podsumowanie działań Inicjatywy EP dostępne jest m.in. tutaj.