ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Współpraca IEŚ z Energy Efficiency Financial Institutions Group

Wykorzystując doświadczenia grupy EEFIG* (Energy Efficiency Financial Institutions Group) powołanej przez Komisję Europejską, Instytut Ekonomii Środowiska w Krakowie prowadzi prace nad narzędziami finansowymi mogącymi efektywnie katalizować rozwój rynku remontów i termomodernizacji dla budynków jednorodzinnych w Polsce.

Jednym z kluczowych efektów projektu jest opracowanie raportu pokazującego najważniejsze czynniki wpływające na rozwój rynku efektywności energetycznej (tzw. drajwery i bariery). Raport będzie wykorzystany przez m.in. 160 instytucji ze wszystkich krajów europejskich do przygotowania finansowych instrumentów wsparcia działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, głównie w budynkach.

Dotychczasowym efektem prac grupy EEFIG jest raport: “Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy: How to drive new finance for energy efficiency investments”. Raport (również w języku polskim), dostępny jest pod adresem:

https://ec.europa.eu/energy/en/news/new-report-boosting-finance-energy-efficiency-investments-buildings-industry-and-smes