ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Wystąpienie Janusz Mazura na temat likwidacji niskiej emisji i modernizacji ciepłownictwa w kontekście wymagań dyrektywy MCP (konferencja JPEE’2017) – video

Zapraszamy Państwa do obejrzenia wystąpienia Janusza Mazura, eksperta ds. efektywności energetycznej, na Konferencji JPEE’2017, podczas którego zaprezentował on najnowsze badania dotyczące likwidacji niskiej emisji i modernizacji ciepłownictwa w kontekście wymagań dyrektywy MCP, opracowane na zlecenie Instytutu Ekonomii Środowiska. Z wypowiedzi prelegenta wynika m.in. że sieci ciepłownicze nie są najlepszym rozwiązaniem dla budynków jednorodzinnych w zabudowie rozproszonej, ze względu na wysokie koszty budowy infrastruktury, ale tam, gdzie te sieci już wybudowano mogą stanowić dobre rozwiązanie dla budynków wielorodzinnych i budynków w gęstej zabudowie jednakże dyrektywa MCP bardzo utrudnia albo czasami uniemożliwia modernizację sieci ciepłowniczych w małych miastach, w których to właśnie te rozwiązania mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

Janusz Mazur – Ekspert w zakresie efektywności energetycznej i energetyki. Specjalności: ciepłownictwo, oświetlenie, esco i PPP. Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej i Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Odznaczony Złotą Odznaką Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

VIDEO

AUDIO