ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Wystąpienie Mirosława Zimnocha na temat pomiarów rozkładu przestrzennego pyłów zawieszonych w Małopolsce (konferencja JPEE’2017) – video

Zapraszamy Państwa do obejrzenia wystąpienia Mirosława Zimnocha, doktora habilitowanego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Konferencji JPEE’2017, podczas której zaprezentował on pomiary rozkładu przestrzennego pyłów zawieszonych w Małopolsce.  Zaprezentowane na konferencji informacje o rozkładzie czasowym i przestrzennym stężeń frakcji PM10 pyłów zawieszonych uzyskano w wyniku przeprowadzenia 10 kampanii pomiarowych obejmujących swoim zakresem obszar Górnego Śląska, Podhala oraz Krakowa i okolic. Dane pomiarowe zostały uzyskane za pomocą specjalnie oprzyrządowanych pyłomierzy zainstalowanych na platformach mobilnych (samochodach osobowych lub rowerach). Mobilne pyłomierze zapewniające wysoką rozdzielczość czasową pomiarów stosowało dotychczas jedynie kilka zespołów badawczych na świecie, w Polsce wykorzystano je po raz pierwszy.

Raport z omawianych badań dostępny jest  TUTAJ.

dr hab. inż. Mirosław Zimnoch – adiunkt w zespole Fizyki Środowiska na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe obejmują m. in. zastosowanie naturalnych izotopów jako znaczników w badaniach dynamiki obiegu węgla, modelowanie procesów fizycznych, w tym wpływu dynamiki atmosfery na poziomy stężeń gazów śladowych oraz zanieczyszczeń w atmosferze.

AUDIO

VIDEO